Kriminelle udlændinge – Er det oprør?

opror.jpg

Kriminalitet i udlændingemiljøet er et meget debatteret emne både i medierne og blandt os alle. Kriminalitet er desværre mere udbredt blandt udlændinge, men hvis nu vi ser nærmere på årsagerne, kan det måske forklares.

Kriminalitet i bestemte miljøer, hvor der er ghettodannelser, er meget højere end alle andre steder. Ghettodannelserne er ikke de kriminelles skyld men helt og aldeles myndighedernes. Derfor er myndighedernes rolle en vigtig faktor, når ghettodannelser medfører øget kriminalitet.
Hvis myndighederne ikke kan sprede befolkningens alle klasser nogenlunde ligeligt i hele landet, skal nye tilflyttere i i hvilket som helst land, der f.eks. er ankommet som indvandrer, flygtning eller sågar blot er flyttet til et nyt land af andre årsager, have etableret en kreds, tilhørsforhold, karriere og økonomisk frihed, for at kunne bosætte sig i velfungerende områder langt væk fra ghettoerne. Spredes de forskellige klasser ikke ligeligt, dannes ghettoerne, hvor familier med lav indkomst og ingen uddannelse danner rammen om mønsteret i miljøet.

Statistikker viser, at uddannelse bl.a. er en af de væsentligste faktorer til integration; uanset køn, alder og religion. Dog viser statistikkerne i Danmark ikke, at kriminalitet blandt danske unge i ghettoerne, ligeledes er højere end bedre stillede miljøer i Danmark. Det er absolut vigtigt at se på disse tal, for at kunne danne sig et billede af hvor kriminalitet får sine rødder.

Da Danmark i dag har brug for arbejdskraft fra andre lande, har myndighederne lært af deres fejl fra tidligere, og derfor stiller store krav til udlændinge, der gerne vil arbejde i Danmark. Der stilles krav til høj uddannelse og til høj løn. Med disse krav følger bedre stillede udlændinge, der fra ankomst har rig mulighed for at fravælge ghettoerne.

Hvis vi vender tilbage til de kriminelle udlændinge i Danmark, så er flere årsager skyld i den høje kriminalitet. Samme årsager gælder danske unge der lever i ghettoområderne.

– Som det også kendes fra børnepsykologien, er børn der ikke får nok kærlighed oprørske. I et samfund er det ligeledes vigtigt at føle sig elsket og accepteret. Oprørske tanker overfor den manglende kærlighed fra samfundet, er den første psykiske reaktion der dannes blandt mennesker. Dette ses f.eks. også blandt skoleelever, der ikke føler sig vellidt af klasselæreren.

Denne form for oprørske tanker og handlinger overfor ”magten” opleves i mange forskellige former i samfundets klasser og typer:

– Barnet overfor forældrene
– Den ansatte overfor chefen
– Kvinden overfor manden (Ligestilling)
– Kvinden overfor myndighederne
– Samværsforælderen overfor statsforvaltningen
– Christianitter overfor myndighederne og politiet
– Og et meget simpelt eksempel: Den danske befolkning under besættelsen overfor Tyskland og den tyske hær m.m.

Oprør og oprørske handlinger overfor den ”følelseskolde” magt ligger i menneskets natur. Den oprørske ønsker at gøre skade på den magtfulde, fysisk eller psykisk. Nogle lader det blive ved tanker andre lader det blive udført til handlinger.

I mine øjne er mange former for kriminalitet vi oplever i Danmark oprørske handlinger: Tyveri, vold, gadeuorden, chikane m.m.
Andre former for ulovligheder såsom voldtægt, mord og mordforsøg, pædofili m.m. der forefindes blandt både den danske og udenlandske del af befolkningen er alvorlig psykisk ustabilitet.

For at vende den oprørske del at befolkningen, (dette gælder alle grupper i befolkningen, ikke blot udlændinge), skal der en helt anden tilgang til problemstillingerne. Det er ikke nemt, måske endda helt umuligt, at opnå tilfredshed hos alle grupper i en hel befolkning. Hvis det dog ikke lykkes, vil oprør og oprørske handlinger heller aldrig en ende få.