Billig diesel VS benzin

Der er begyndende konsensus på energiområdet, at brændstoffet benzin er det mest energieffektive drivmiddel på markedet. For at opveje for den ikke uvæsentlige miljøpåvirkning, begynder forskere at undersøge de enkelte komponenter i benzinens indhold. Der kan herefter opsættes en målestok for energiudbyttet og miljøpåvirkningen i forhold til andre energikilder. Herefter hænger indeksering af prisregistret fast på de enkelte producenter, som så herefter har mulighed til fastlægge benzinpriser på markedet.

Forbrugere har efterspurgt muligheden for at opnå rabatter på benzinkøb, ved at være tilmeldt ordninger på forskellige benzinforhandlere. Dette mulliggøres nu af den mere liberale lovgivning på området at de enkelte producenter har råderet over fastlæggelsen af benzinprisercarrier to noise ratio. Det vil sige at det er muligt for forbrugeren at opnå billig benzin, igennem de løbende rabatordninger. Kunden har herigennem mulighed for at vælge mellem forskellige alternativer på markedet. Og så tilpasse forbruget af benzin og diesel til de forskellige køretøjer der findes på markedet. Det kan i nogle tilfælde være en fordel at vælge alternativet med billigere diesel priser, også på miljøvenlige tankegange. For at kompensere for energitabet i det billigere alternativ diesel, har det været magtpåliggende for forskerne at påvise materialesammenhæng mellem energitabet og udledningen af CO2. Som er den væsentligste faktor i diskussionen om energialternativer. Sammenhængen mellem miljøfaktorer og diesel priser er stadig til debat i energikonsortier.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *