Arv: Værdier man får fra en anden person som er død

Det er ikke altid lige behageligt at tænke på arv efter at man har mistet en af sine nære og kære. Arv kan skabe splid i selv de mest sammentømrede familier. Arv er til tider en byrde og kommer til at skygge for den person der har forladt livet.